Leading the world and advocating national spirit

ทีมงานบริษัท

team1

ทีมงานของเรา

นิทรรศการจีนเซี่ยงไฮ้

นิทรรศการฝรั่งเศส 2013.11.19

นิทรรศการปากีสถาน 1 ธันวาคม 2014

ริโอ บราซิล - นิทรรศการ 14 เมษายน 2015

นิทรรศการยูเครนตุลาคม 2017

นิทรรศการเม็กซิโก 2017.3.14

นิทรรศการ ADAS ฟิลิปปินส์ 2018