Leading the world and advocating national spirit
  • list_banner

บริษัทมีศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีระดับจังหวัด และมีอุปกรณ์ทดสอบและตรวจจับที่หลากหลายสำหรับการทดสอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งของบริษัทยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นผลิตภัณฑ์ไฮเทคในมณฑลเจียงซู และบริษัท มีสิทธิบัตรทางเทคนิคมากกว่า 80 ฉบับและมีโครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัดและระดับประเทศจำนวนมาก